Kontakt

Kontakta oss via telefon eller email. Vi hjälper dig med dina frågor.

Dr. Mehran Monemi
Medicinskt ansvarig läkare för operation och mottagning.
 
Doc. Nils Edvardsson
Medicinskt ansvarig inom kardiologi.
 
Lotta Stenlund
Vårdenhetschef för operationsenheten och specialistsjuksköterska i intensivvård och operation.
 
Susanne Gustafsson
Sjuksköterska
 
Natalie Taheri
Klinikkoordinator & Reception
 
Ekonomi:
Viktoria Ghodrat-Esfahani ( ekonomi@akutlakarna.se )


Konsultation

Hjärt- och kärlsjukdomar svarar för mer än hälften av dödsfallen i västvärlden. Dessa sjukdomar är till stor del livsstilsrelaterade och ofta möjliga att förebygga.

Vi är den enda privata kliniken i väst Sverige som har kompetenta medarbetare med grundläggande kunskaper omkärlsjukdomar för utredning, preventiva åtgärder, behandling med moderna läkemedel samt nya interventionella ingrepp i kärlträdet.

Vi har specialister inom klinisk fysiologi, intervention radiologi samt kärlkirurgi.