Ådernät

ådernät(Telangiectasias) är millimeterstora ytliga slingrande kärl på benen. Orsaken till dessa är oklar. Bakomliggande åderbråck och hormonella faktorer kan vara orsaken.

Vi behandlar de flesta ådernät med injektion av ett retande ämne (Aethoxysklerol) in direkt i den sjuka ådern. Genom detta framkallar förslutning av ådern som inte längre kan föra blod till ådernäten. Alla behandlingar utförs av specialist i kärlkirurgi.

Konsultation

Hjärt- och kärlsjukdomar svarar för mer än hälften av dödsfallen i västvärlden. Dessa sjukdomar är till stor del livsstilsrelaterade och ofta möjliga att förebygga.

Vi är den enda privata kliniken i väst Sverige som har kompetenta medarbetare med grundläggande kunskaper omkärlsjukdomar för utredning, preventiva åtgärder, behandling med moderna läkemedel samt nya interventionella ingrepp i kärlträdet.

Vi har specialister inom klinisk fysiologi, intervention radiologi samt kärlkirurgi.