åderbråck/ Varicer

Akutläkarna Specialistkliniken Heden är en privat specialistmottagning för patienter med venösa sjukdomar. Vi utreder och behandlar åderbråck och besvär från den venösa cirkulationen. Ca 20 % av vuxna över 15 år lider av åderbråck.

Patienter upplever olika besvär, såväl medicinska som kosmetiska. Många av de patienter som kommer till oss har länge funderat på behandla sina åderbråck eller är trötta på att få återfall trots olika behandlingar på icke specialiserade kliniker.

Vi på Akutläkarna Specialistkliniken Heden är en av de största helt specialiserade åderbråcksklinikerna. Vi använder metoder som är individuellt anpassade och som ger mer varaktigt resultat än andra metoder.

Alla ingrepp hos oss utförs av erfarna kärlkirurger i samarbete med specialister i interventions radiologi (röntgenläkare) och klinisk fysiologi som är specialiserade på åderbråck enligt vetenskapligt beprövade metoder.

Vad är åderbråck?

åderbråck (även kallat varicer) är en sjukdom som kännetecknas av vidgade, slingriga vener, som företrädesvis uppträder på insidan av underbenen.

ådernät (Telangiectasias) är millimeterstora ännu ytligare slingrande kärl. Orsaken till dessa är oklara. Bakomliggande åderbråck och hormonella faktorer kan vara orsaken.

Symptom

Vidgade vener på benen är det mest typiska symptomet på åderbråck. Symtom inkluderar även svullnad av fötterna och anklarna (ses också vid hjärtsvikt), spänningskänsla, tyngdkänsla, klåda och ibland smärta. I vissa fall påverkas blodcirkulationen i huden vilket ibland kan leda till bensår.

Orsaker

Sjukdomen är till en del ärftlig men även andra faktorer spelar in såsom graviditeter, fetma etc. Troligen hör åderbråck samman med förändrade värden av kvinnliga könshormoner. En annan teori är att åderbråck uppstår till följd av hypoxi (brist på syre) i venerna.

Utredning

Konsultationsbesök på mottagningen


Du träffar en av våra kärlkirurger som undersöker dina ben. Man frågar om dina symtom som har besvärat dig och bedömer om åderbråcken kommer från ljumsken, knävecket eller från något av de mer ovanliga områdena. Därefter bestäms i samråd med kirurgen om du bör genomgå behandling. Men före det definitiva behanlingsbeslutet beställs en ultraljudsundersökning.

Ultraljudsundersökning

Ultraljudsundersökningen talar om vilken typ av åderbråck du har och om det finns några risker med att utföra en behandling. Resultatet ger en anatomisk karta av dina kärl och hjälper kärlkirurgen att utföra behandlingen på bästa sätt. Desssutom kan man avgöra vilken typ av de nuvarande behandlings metoderna som är mer passande för just dig.

Behandlingar

Det finns flera behandlings metoder för borttagning av åderbråck. Vi tar bort alla åderbråck i största möjliga mån med kosmetiskt utmärkt resultat och minsta möjliga ärr med minimalt risk för återfall.

  • öppen Kirurgisk behandling
  • Laserbehandling
  • RF- behandling (radiovågs behandling)
  • Skumbehandling
  • övrigt/Konsevativ behandling

Konsultation

Hjärt- och kärlsjukdomar svarar för mer än hälften av dödsfallen i västvärlden. Dessa sjukdomar är till stor del livsstilsrelaterade och ofta möjliga att förebygga.

Vi är den enda privata kliniken i väst Sverige som har kompetenta medarbetare med grundläggande kunskaper omkärlsjukdomar för utredning, preventiva åtgärder, behandling med moderna läkemedel samt nya interventionella ingrepp i kärlträdet.

Vi har specialister inom klinisk fysiologi, intervention radiologi samt kärlkirurgi.